Személyre szabott

jogi megoldások

Bemutatkozás

Az ügyvédi irodát az alapító több éves, hazai és nemzetközi vállalati környezetben magyar és angol nyelven végzett jogi szakmai tevékenységet követően annak érdekében hozta létre, hogy az általa nyújtott jogi szolgáltatások szélesebb ügyfélkör számára is elérhetőek legyenek.

Az iroda vegyes profilú ügyvédi irodaként működik, jellemző tevékenységi területe a polgári és gazdasági jog, ezen belül különösen a mikro-, kis- és középvállalkozások részére nyújtott folyamatos vagy eseti szolgáltatásnyújtás. A vállalkozások részére folyamatosan nyújtott szolgáltatások keretében az iroda komplex szolgáltatást nyújtására törekszik, figyelemmel az ügyfeleknél jellemzően felmerülő jogi igényekre, mint például

 • általános jogi tanácsadás;
 • cégbejegyzés, cégmódosítás;
 • közreműködés nagyobb jelentőségű szerződések előkészítésében, megkötésében, a szerződések elkészítése, szükség esetén ellenjegyzése;
 • részvétel közbeszerzési eljárásokban;
 • részvétel Európai Uniós és hazai forrásból támogatott pályázatok előkészítésében benyújtásában;
 • közreműködés munkaügyi viták rendezésében;
 • kintlévőségek, követelések érvényesítése;
 • képviselet peres és nemperes eljárásokban.
A vállalkozások részére nyújtott szolgáltatások mellett az ügyvédi iroda a klasszikus polgári jog területén jellemzően okiratkészítési, okiratszerkesztő tevékenységet végez. Ilyen lehet különösen:
 • ingatlan átruházásával kapcsolatos (adásvétel, ajándékozás stb.) szerződések készítése, ellenjegyzése, földhivatali ügyintézés;
 • hajók, más úszójárművek adásvételével kapcsolatos okiratok készítése, ellenjegyzése;
 • végrendeletek készítése, ellenjegyzése;
 • tartási-, életjáradéki-, öröklési szerződések készítése, ellenjegyzése;
 • házassági vagyonjogi szerződések készítése, ellenjegyzése.

Egyre növekszik azon Európai Uniós jogszabályok száma, amelyek közvetlenül, a magyar jogszabályok közé történő átültetés nélkül is alkalmazandók, és amelyek mind a vállalkozásokra, mind pedig a magánszemélyekre közvetlenül állapítanak meg jogokat, kötelezettségeket. Emiatt az Európai Unió jogának naprakész ismerete és alkalmazása ma már nélkülözhetetlen az ügyvédi tevékenység gyakorlása során. Az ügyvédi iroda folyamatosan figyelemmel kíséri az Európai Uniós joganyag változását, fejlődését, a megbízásait az Uniós jogszabályokat is figyelembe véve teljesíti és igyekszik az az ezen rendelkezésekből eredő üzleti, gazdasági lehetőségekre felhívni ügyfelei figyelmét.

Az ügyvédi iroda alapítója 2005-ben szerzett jogi diplomát „cum laude” minősítéssel, jogi szakvizsgáját 2009-ben „jeles” minősítéssel teljesítette. Ezt követően 2013 és 2015 között angol nyelvű LL.M. képzésben vett részt, amely végén európai és nemzetközi üzleti mesterjogász (European and International Business Lawyer – LL.M) képesítést szerzett „kiváló” („outstanding”) minősítéssel. Az ügyvédi iroda alapítója egyben felnőttképzési szakértő, egyik fő szakterülete a felnőttképzési jog, ennek megfelelően az ügyvédi iroda elkötelezett a folyamatos (ön) képzés, az élethosszig tartó tanulás mellett, mert – különösen az egyre gyorsabban változó jogi környezetben – csak ilyen módon biztosítható az ügyvédi iroda által nyújtott szolgáltatások magas minősége.